Науката, а не популизмът, ще ни спаси от епидемията