Изтеклите паспорти остават валидни до края на 2020