BG681 - Предварителна онлайн регистрация за пристигащите от България