BG681 - Съветът на мигрантите вече има българско представителство