Съветът на мигрантите вече има българско представителство